מ-  עד- 

גילוי מתכות ברזליות ואל ברזליות, עד 80מ"מ עץ עד 38מ"מ וזרם חשמלי הגנת מים ואבק מדידת עומק המתכת עד 120 מ"מ כיול אוטומטי מצב זום לזיהוי מדוייק משקל 0.27

479 ₪ 599 ₪

סריקת קירות

1120 ₪