מ-  עד- 

תוף פלסטיק 10 מטר+ 4שקעים. עם כבל 1.5 * 3

99 ₪

25 מטר כבל עם תקן, 3 גידים של 1.5 מ"מ, 4 שקעים

179 ₪

50 מטר כבל עם תקן, 3 גידים של 1.5 מ"מ, 4 שקעים

289 ₪

כבל מאריך חשמל 3X1.5 קומפלט כולל שקע ותקע.

40 ₪

כבל מאריך חשמל 3X1.5 קומפלט כולל שקע ותקע.

69 ₪

כבל מאריך חשמל 3X1.5 קומפלט כולל שקע ותקע.

98 ₪

כבל מאריך חשמל 3X1.5 קומפלט כולל שקע ותקע.

119 ₪