מ-  עד- 

כרסום ישר לעץ 2 להבי וידיה קנה 1/4

למחיר בחר דגם

כרסום ישר לעץ 2 להבי וידיה קנה1/2

למחיר בחר דגם