מ-  עד- 

פתיחת חריצים מקבעים בין 0-115 מ?מגובה עבודה על השולחן 760 מ?מאורך חריצים מקבעים 610 מ?מעומק שולחן 341 מ?מעומס עבודה מירבי עד 160 ק?גמשקל: 7 ק?ג

365 ₪

פתיחת חריצים מקבעים בין 0-136 מ?משני גבהים לעבודה על השולחן 595/775 מ?מאורך חריצים מקבעים: 610 מ?מעומק שולחן 341 מ?מעומס עבודה מירבי עד 160 ק?גמשקל: 11 ק?ג

519 ₪

פתיחת חריצים מקבעים בין 0-226 מ?משני גבהים לעבודה על השולחן 595/775 מ?מאורך חריצים מקבעים: 740 מ?מעומק שולחן: 562 מ?מעומס עבודה מירבי עד 250 ק?גמשקל: 14 ק?ג