תקנון ותנאי שימוש

 האתר הינו קניון וירטואלי לאוהבי כלי עבודה והשימוש ו/או הקניה בו כפופים לתנאים המפורטים

בתקנון זה. אנא קרא אותו בקפידה, שכן ביצוע פעולה ו/או רכישה מעידים על הסכמתך לתנאים

הכלולים בתקנון זה.

 

תנאי השתתפות -

רשאי לבצע רכישה כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, אשר הונפק עבורו כחוק מאחת מחברות האשראי הישראליות.

 

המוצרים

"דרור כלי עבודה"  עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי.

אם המוצרים חסרים במלאי, תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הטלפון, כפי שנמסר ע"י הרוכש בתהליך הרכישה.

במקרה שכזה, "דרור כלי עבודה" שומרת לעצמה את הזכות להציע לרוכש הצעות חילופיות,

במידה והרוכש יסכים להצעות אלא, יועדכנו פרטי ההזמנה מחדש.

במידה והרוכש יסרב לחלופות המוצעות,  ההזמנה תמחק וכרטיס האשראי לא יחוייב ו/או יזוכה במידה וחוייב.

 

פרטי המשתמש -

בתהליך הרכישה, תתבקש לספק את הפרטים הבאים :

שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון ופרטי כרטיס האשראי שברשותך וברצונך לחייב. ללא מסירת כל הפרטים המלאים הנ"ל, לא תושלם פעולת הרכישה.

מבלי לפגוע באמור לעיל, השלמת הרכישה תלויה באישור חברת האשראי.

לתשומת ליבך !

מסירת פרטים כוזבים, הינה עברה פלילית ע"פ החוק.

במקרה שכזה, "דרור כלי עבודה"  שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכירה ואף לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים.

 

הצהרת פרטיות -

הנתונים המוזנים לצורך ביצוע רכישה, נחוצים להשלמת תהליך הרכישה והם מוצפנים ומאובטחים במיטב הטכנולוגיה.

"דרור כלי עבודה" מתחייבת שלא למסור ו/או לשתף גורם שלישי בפרטים אלא, למעט לשימושה האישי

ולצורך השלמת תהליך הרכישה.

 

תשלום  -

התשלום מתבצע בכרטיס אשראי בכפוף להסכם מול חברות האשראי, אלא אם סוכם אחרת ובכתב בתהליך הרכישה.

 

ביטול הזמנה -

"דרור כלי עבודה"  שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש

ו/או טעות טכנית בהצגת המוצר ו/או במחירו ו/או בתנאי התשלום. במקרה כזה, תשלח הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הטלפון, כפי שנמסר ע"י הרוכש בתהליך הרכישה.

 

החזרה והחלפת מוצרים -

החלפה ו/או החזרת מוצרים תאושר בצרוף חשבונית מקורית, באריזה המקורית, וללא שימוש בכלי

העבודה,בתיאום מראש ובתנאי שלא חלפו 14 יום, מיום ביצוע הרכישה.

 

 משלוחים ומועדי אספקה -

"דרור כלי עבודה" היא שקובעת את אופן ההובלה והאספקה. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים) לפי שיקול דעתה של חברת "דרור כלי עבודה". לחברה שמורה הזכות להודיע למציע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים (לרבות עקב היותו אזור מסוכן). במקרה זה המוצר יימסר לידיו בנקודת האיסוף אשר תקבע על ידי החברה. 

בעת תיאום האספקה, ,תתבקש נוכחותך במקום ובמועד האספקה וכן הצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי . קיום דרישה זו מהווה תנאי למסירת המוצר. 


                                                  

 

תנאים נוספים -

"דרור כלי עבודה"  שומרת על זכותה לשנות את התקנון ו/או כללי הרכישה ו/או המחירים מעת לעת ע"פ שיקול דעתה וללא כל הודעה מוקדמת.

"דרור כלי עבודה"  לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית מכל גורם שאינו בשליטתה המלאה.

 

                                              אנו מאחלים לכם קניה בטוחה וחווית גלישה נעימה !

                                                                    בברכה,  "דרור כלי עבודה" .